To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020 WEBCAST dla przedsiębiorstw MŚP
Wyprzedane 30,75 zł WyprzedaneDzięki uczestnictwie w szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

1.jakie możliwości daje Nowa Perspektywa Finansowa

2.jakie przedsięwzięcia będą traktowane priorytetowo

3.gdzie szukać szczegółowych informacji

4.kiedy należy oczekiwać uruchomienia projektów

5.jak wygląda procedura aplikowania o środki unijne

6.co zrobić dziś, aby najlepiej przygotować się do pozyskania dotacji

Program szkolenia

1.Wstęp. Ogólne omówienie tematyki zajęć.

2.Czym jest Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2014-2020?:

a) programy krajowe ( PO Inteligentny Rozwój , PO Infrastruktura i Środowisko, PO wiedza, edukacja, rozwój , PO Polska Cyfrowa ,PO Polska Wschodnia, PROW)

b) programy regionalne (RPO woj. lubelskiego, RPO woj. świętokrzyskiego, RPO woj. podkarpackiego)

c) inne (min. fundusz szwajcarski, fundusz norweski,środki budżetowe)

d) definicja MŚP

3.Omówienie poszczególnych programów operacyjnych w aspekcie otrzymania dofinansowania przez przedsiębiorców.

4.Stopień wdrażania programów:

a)gdzie szukać informacji o programach?

b)stan zaawansowania poszczególnych programów operacyjnych na dzień bieżący.

5.Procedura aplikowania o środki.

6.Jak mogę przygotować się już dziś?

7.Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Forma szkolenia:

Webcast: konferencja prowadzona online z możliwością zadawania pytań przez uczestników oraz uzyskania odpowiedzi w trakcie trwania spotkania oraz bezpośrednio po zakończeniu konferencji. Szkolenie przedstawione jest w sposób "przystępny" dla uczestników przy uwzględnieniu praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień.

Termin szkolenia: do wyboru: 17czerwiec 2015r., godz. 14.00-15.00

lub 19 czerwiec 2015r., godz. 10.00-11.00

Grupa odbiorcza:

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji z funduszów unijnych zwłaszcza przedsiębiorstwa MŚP.

Osoba prowadząca:

Bartosz Kowalik - Ekspert z zakresu pozyskiwania środków finansowych dla różnych beneficjentów (min. przedsiębiorstwa MŚP, JST, NGO) w ramach Funduszów Europejskich w latach 2007-2013, funduszów przedakcesyjnych oraz wielu innych (min. środki budżetowe). Założyciel firmy doradczej Ascend Consulting (od 2009r.). Wieloletni doradca biznesowy, trener biznesu i wykładowca szkoleń, min. zakresu funduszy unijnych. Akredytowany ekspert LAWP do działania 1,7 w trzech specjalizacjach (m. in. pozyskiwanie funduszy na rozwój). Z biznesem związany od 2000r., pełnił funkcje zarządzające i kierownicze w kilku przedsiębiorstwach MŚP. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiów MBA realizowanych we współpracy z University of Illinois (USA) ze specjalności Zarządzanie i Marketing. Członek międzynarodowej organizacji International Project Management Asosiation .

Cena szkolenia:

25 zł + 23% VAT - za jedną osobę

Termin zgłoszenia udziału:

do 12 czerwca - webcast w dniu 17.06. 2015r.

do 17 czerwca - webcast w dniu 19.06. 2015r.


Kontakt w sprawie szkolenia:

Karina Sobieszek

Specjalista ds. szkoleń

tel: 530517489
e-mail: karina@ascendconsulting.pl

Informacje dodatkowe:

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób termin szkolenia może zostać przesunięty lub odwołany. 

Zobacz również:

szkolenia